Immagine chiavistello per finestra la finestra sul cortile

Immagine chiavistello per finestra la finestra sul cortile

[FENETREITA]

Immagine chiavistello per finestra la finestra sul cortile, sorgente : https://www.lionshome.it/img/product/v2-yale-locks-8k101-chiavistello-per-finestra-finiture-in-otton:R1NQY1VGb2V1V21uaXNYdmtmZGxJYUw3TlRYekZ3VWZBY29tUW0wMjM1TEpRcEVZVlVzUjk1RUROSzkvUm9NY08yYlh4TUxJRk5ZcS9kUHplc2VMRWc9PQ==